�������� متراژ بين 170 تا 200 متر فروش ملک و مال - مشاوراملاک نسیم(مشتاق دوم-بلوار لاله)