�������� متراژ بين 70 تا 80 متر فروش ملک و مال - مشاوراملاک نسیم(مشتاق دوم-بلوار لاله)