���������������� متراژ بين 60 تا 70 متر فروش ملک و مال - مشاوراملاک نسیم(مشتاق دوم-بلوار لاله)