�������� ������ متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره ملک و مال - مشاوراملاک نسیم(مشتاق دوم-بلوار لاله)